Antifreeze Motori Flamingo F341R - Buzi Store

Antifreeze Motori Flamingo F341R

SKU:
6959375196174
350L

Përshkrimi i Produktit

Antifreeze Motorri Flamingo F341R 

Karakteristikat

 • Koncentrat me rezistencë temperature. 
 • Anti-friza mundëson ruajtjen e motorrit, parandalimin e ngrirjes, vlimit dhe ndryshkut në rrugët e ftohjes.  
 • Ai do të parandalojë ngrirjen e ujit në rezervuar në temperaturë shumë të ulët ose vlimin në temperaturë shumë të lartë për të mbrojtur rezervuarin dhe motorin. 
 • Përdorimi i antifrizës dhe ndryshimi periodik i saj mundëson jetëgjatësi të motorrit të makinës tuaj. 
 • Sasia: 1 Litër. 

Përshkrimi: 

Rezistencë temperature: Antifrizi është një koncentrat me një nivel të lartë rezistence ndaj temperaturave të ekstremiteteve. Kjo e bën atë të përshtatshëm për përdorim në kushte të ndryshme klimatike dhe temperaturash.

Mbrojtje nga ngrirja: Produkti ofron një mbrojtje të garantuar kundër ngrirjes së motorit, duke parandaluar dëmet dhe ndërprerjet e mundshme të sistemit të ftohjes në kushte të ftohta.

Parandalimi i vlimit dhe ndryshkut: Antifrizi siguron parandalimin e ngrirjes së ujit në rezervuar në temperaturat ekstreme të ulëta, si dhe parandalimin e vlimit në temperaturat e larta. Kjo mbron motorin dhe sistemin e tij të ftohjes nga dëmtimet e mundshme.

Përdorimi i rregullt dhe jetëgjatësia e motorit: Përdorimi i antifrizës Flamingo dhe ndryshimi periodik i saj sigurojnë që motori i makinës të mbetet në gjendje optimale dhe të vazhdojë të funksionojë për një kohë të gjatë. Kjo ndikon drejtpërdrejtë në jetëgjatësinë dhe performancën e makinës.

Përdorimi:

 1. Sigurohuni që motori të jetë i ftohtë. 
 2. Hiqni valvulën e shkarkimit dhe kullojeni antifrizën e vjetër. 
 3. Shpëlajeni sistemin ftohës për tu siguruar që është plotësisht i zbrazët nga antifriza e vjetër. 
 4. Shtoni antifriz të ri Flamingo, (mos e përzieni me ujë) derisa të jetë i dukshëm niveli i lëngut dhe ndizni motorin për një kohë të shkurtër. 
 5. Mos e mbylllni kapakun e ujit të motorit për të lëshuar ajrin brenda, shtoni antifriz nëse niveli bie. 
 6. Mbylleni kapakun dhe ndizni përsëri motorin derisa të ndizet ventilatori ftohës. 
 7. Më pas mbushni antifrizin deri në rreth 3 cm poshtë valvulës së tejmbushjes.