Termat dhe Kushtet

Tarifat e sherbimit postar ne Tirane :

  • Brenda unazes se madhe te Tiranes = 100 leke
  • Jashte unazes se madhe te Tiranes = 200 Leke
  • Kamez = 200 Leke
  • Produktet me peshe ne Tirane kane kosto postare ne varesi te peshes se produktit.

Tarifat e sherbimit postar ne Rrethe:

  • Per produkte nen vleren 3500 Leke sherbimi postar eshte 200 Leke.
  • Per produkte mbi vleren 3500 Leke sherbimi postar eshte falas.
  • Per produkte mbi 5 kg eshte ne varesi te peshes se produktit 200 Leke + 30 Leke per kg.

Tarifat e sherbimit posta ne Kosove dhe Maqedoni :

  • Per produkte deri ne 3 Kg = 6 euro
  • Per produkte mbi 3 kg= +50cent per kg